ΒΗΜΑ 4: Χρονοδιάγραμμα και ημερολόγιο

Σε αυτό το βήμα, θα καθορίσετε το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του σχεδίου διάδοσης. Η δημιουργία αυτού του ημερολογίου σας βοηθά να σχηματίσετε μια γενική εικόνα των ημερομηνιών και να προσδιορίσετε πόσο νωρίτερα πρέπει να δράσετε. Για τον σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να ορίσετε αν η παράσταση του έργου θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια μιας σεζόν ή σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να αποφασιστεί αν θα υλοποιηθεί ή όχι ένα πιο εκτεταμένο και διαρκές σχέδιο διάδοσης σε βάθος χρόνου. Από την άλλη πλευρά, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα σημεία κατά την κατάρτιση του ημερολογίου:

  • Περίοδος για τη δημιουργία των γραφικών στοιχείων ή του υλικού διάδοσης.
  • Περίοδος για τις δημοσιεύσεις και τη διάδοση του υλικού.
  • Περίοδος πρόσκλησης (σε περίπτωση εξατομικευμένης πρόσκλησης, καθορίστε τον χρόνο επιβεβαίωσης).

Για την οργάνωση του ημερολογίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες πλατφόρμες. Ενδεικτικά, μερικές από αυτές είναι οι εξής: Google calendar, Calendar Al, One Calendar και Excel.

Η/Υ ή κινητό τηλέφωνο

Πολυλειτουργικό εργαλείο, στο οποίο τηρείται η σειρά του χρονοδιαγράμματος και γενικά όλες οι πληροφορίες του έργου

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Λογισμικό ή εφαρμογές

Ψηφιακές ατζέντες και ημερολόγια, που διευκολύνουν την οργάνωση των πληροφοριών

Μια πρόσθετη ικανότητα για το συγκεκριμένο βήμα είναι η εξής:

Προγραμματισμός και οργάνωση:

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου και οι προθεσμίες που έχουν τεθεί για κάθε στάδιο.

Όλοι οι προαναφερθέντες πόροι μπορούν να αναπαραχθούν για την προώθηση της ομάδας ή του θιάσου ψηφιακού θεάτρου, γεγονός που θα προσδώσει στο έργο μεγαλύτερη προβολή και βιωσιμότητα. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί περιεχόμενο σε μόνιμη βάση, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει: προηγούμενες ή/και μελλοντικές εμπειρίες, καταγραφή των δημιουργικών διαδικασιών, φωτογραφίσεις των ηθοποιών, αβάν πρεμιέρ, κλπ.