ΒΗΜΑ 4: Αγορές και διαχείριση

Για να πραγματοποιηθεί αυτό το βήμα, είναι απαραίτητο να υπάρχει συντονισμός με τις άλλες ομάδες εργασίας, ιδίως την καλλιτεχνική και την τεχνική. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να εντοπιστούν και να αγοραστούν τα απαραίτητα μέσα για την παράσταση, όπως για παράδειγμα:

  • Κοστούμια ηθοποιών

  • Φωτισμός (φωτιστικά-δαχτυλίδια/ring lights, προβολείς)

  • Ήχος (μικρόφωνα κλπ.)

  • Άδειες πνευματικών δικαιωμάτων

  • Άδειες χρήσης λογισμικού ή απαραίτητες εφαρμογές

  • Οπτικοακουστικό υλικό

Η/Υ, tablet ή κινητό τηλέφωνο

Εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε αυτό το βήμα, καθώς και για την τήρηση αρχείου και τη σειρά των αγορών, την αναθεώρηση των προϋπολογισμών κλπ.

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Μια από τις πιο σημαντικές ικανότητες για την ανάπτυξη αυτού του βήματος

Μια σπουδαία ικανότητα, ιδίως σε περιπτώσεις όπου δεν βρίσκετε αυτό που ζητείται ή ξεφεύγετε από τον προϋπολογισμό

Αυτή η ικανότητα σχετίζεται με την προσαρμογή στις αλλαγές, καθώς θα χρειαστεί ενεργητική δράση στην αναζήτηση άλλων εναλλακτικών λύσεων, όταν δεν επιτυγχάνεται αυτό που είχε μέχρι πρότινος προγραμματιστεί ή ζητηθεί

Απαιτείται συνεχής επικοινωνία με όλους τους τομείς του έργου

Από την άλλη πλευρά, όπως σε κάθε θεατρική παράσταση, θα πρέπει να πωληθούν εισιτήρια για να συμμετάσχει κάποιος στην ψηφιακή παράσταση. Ως εκ τούτου, θα χρειαστεί να δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ή μια πύλη πληρωμών.