ΒΗΜΑ 3: Διανομή ρόλων

Σκοπός αυτού του βήματος είναι να αναθέσετε σε κάθε συμμετέχοντα/-ουσα έναν χαρακτήρα του έργου. Σε περίπτωση που υπάρχει σαφής διαδικασία Σκηνοθεσίας και Διεύθυνσης, αυτό το άτομο ή αυτά τα άτομα θα είναι υπεύθυνα για τη διανομή των ρόλων. Σε περίπτωση συλλογικής δημιουργίας, αυτό θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις της ομάδας. Αυτό το βήμα επιτρέπει τη διαμόρφωση της σκηνοθεσίας και παρέχει χώρο στους/στις ηθοποιούς να καλλιεργήσουν, από τους αντίστοιχους ρόλους τους, την ιστορία που πρόκειται να αναπαρασταθεί.

Tablet, κινητό τηλέφωνο ή Η/Υ

Εργαλείο που χρησιμοποιείται για την επικοινωνία μεταξύ των επαγγελματιών που συμμετέχουν σε αυτό το βήμα.

Σταθερή πρόσβαση και σύνδεση στο Διαδίκτυο

(επαρκή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεση Wi-Fi)

Οι ικανότητες που προστίθενται σε αυτό το συγκεκριμένο βήμα είναι οι εξής:

Ηγετική ικανότητα και λήψη αποφάσεων: Αυτή η ικανότητα καθιστά δυνατή την καθοδήγηση των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Σε αυτό το βήμα, είναι θεμελιώδους σημασίας να αποφασίζεται και να καθορίζεται η διανομή των ρόλων.

Ομαδική εργασία:

Βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων. Ενθαρρύνει τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη μεταξύ των συναδέλφων.

Η υλοποίηση αυτής της δραστηριότητας εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η δημιουργική διαδικασία, τις μεθοδολογίες και τις τεχνικές που εφαρμόζονται, π.χ. αν έχετε ή όχι τον ρόλο του/της σκηνοθέτη/-ιδος, την προθυμία των συμμετεχόντων/-ουσών να δοκιμάσουν νέα πράγματα και ρόλους μέχρι να οριστικοποιηθεί η ανάθεση των ρόλων.

Το βήμα αυτό συνδέεται στενά με το επόμενο βήμα της διαδικασίας, τις πρόβες. Υπό αυτή την έννοια, η κατανομή των ρόλων μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τον στόχο και τις εσωτερικές διεργασίες της ομάδας. Επομένως, η διανομή μπορεί να εξαρτάται από την απόφαση του/της σκηνοθέτη/-ιδος, μπορεί να οργανωθεί με τη μορφή κάστινγκ με διάφορους/-ες συμμετέχοντες/-ουσες ή μέσω συλλογικής απόφασης. Επιπλέον, μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας που διεξάγεται με σκοπό τον καθορισμό και τη διανομή των ρόλων, όπως διάφορα παιχνίδια αυτοσχεδιασμού με στόχο τη δοκιμή των ρόλων, το παιχνίδι με τις έννοιες, τις λέξεις, τη φωνή κλπ. Το επόμενο βήμα του οδηγού περιλαμβάνει μια λεπτομερή περιγραφή μιας διαδικασίας αυτοσχεδιασμού που μπορεί να προσαρμοστεί και να συμπεριληφθεί απευθείας στο κομμάτι της διανομής των ρόλων.

Αφού γίνει η διανομή των ρόλων, συνεχίζετε με τα πιο σημαντικά βήματα της δημιουργικής εργασίας: τις πρόβες.