ΒΗΜΑ 2: Διαδικασία έρευνας και μελέτης σχετικά με τις ψηφιακά εγγενείς εμπειρίες στο θέατρο και την επιλογή ψηφιακής πλατφόρμας για εργασία

Αυτό το βήμα είναι πολύ σημαντικό, διότι περιλαμβάνει μια διαδικασία ανάλυσης διαφόρων ψηφιακών εργαλείων και πόρων, η οποία θα επιτρέψει στη συνέχεια, να ληφθεί η καλύτερη απόφαση για το στήσιμο της σκηνής και της παράστασης. Μία ή περισσότερες πλατφόρμες και λογισμικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα, αν χρειαστεί, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσδιοριστούν οι τεχνικές απαιτήσεις, οι κώδικες, οι γλώσσες και οι δυνατότητες που προσφέρουν, προκειμένου να εμπλουτιστεί η όλη εμπειρία.

Στις μέρες μας, η τεχνολογία προσφέρει άπειρους ψηφιακούς πόρους και εφαρμογές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ψηφιακά εγγενή καλλιτεχνική δημιουργία, ξεκινώντας από τα κοινωνικά δίκτυα, όπως: Whatsapp, Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, μεταξύ πολλών άλλων, έως διαδραστικά ψηφιακά εργαλεία και λογισμικά, όπως: Drive, Pantheon, Jamboard, κλπ. Τέλος, οι πλατφόρμες που συνδυάζουν βίντεο και ήχο, καθώς και άλλα χαρακτηριστικά, μπορούν να έχουν ενδιαφέρον για μελέτη, όπως για παράδειγμα το Zoom, το Jitsi, το Meet, το Facebook Messenger κλπ.

Αφού επιλέξετε την πλατφόρμα ή τις πλατφόρμες στις οποίες θα εργαστείτε, θα πρέπει να προσδιορίσετε τα ακόλουθα:

Τεχνικές ανάγκες:

Όλα όσα απαιτούνται για την υλοποίησή της, όπως: άδειες χρήσης, υποστήριξη, ενημερώσεις κλπ.

Ίδιοι πόροι της πλατφόρμας:

Τα στοιχεία των χαρακτηριστικών της πλατφόρμας, όπως: συνομιλία (chat), βιντεοκλήση, ήχος, εικόνες, ομάδες, δυνατότητα αλλαγής του φόντου κλπ. που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη της ιστορίας.

Κώδικες και γλώσσες:

Ανάλογα με την πλατφόρμα, μπορεί να υπάρχουν: αυτοκόλλητα, emojis, αντιδράσεις, απενεργοποίηση της οθόνης κλπ. Αυτά αποτελούν επίσης πόρους για την ανάπτυξη της ιστορίας, αλλά περισσότερο από αισθητική άποψη (π.χ. αυτοκόλλητα, emojis, αντιδράσεις, turn off screen κλπ.).

Tablet, κινητό τηλέφωνο ή Η/Υ

Απαραίτητο εργαλείο τόσο για την έρευνα όσο και για την οργάνωση των πληροφοριών.

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

(επαρκή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή σταθερή σύνδεση Wi-Fi)

Διαφορετικές ψηφιακές πλατφόρμες

Πόροι που θα χρησιμεύσουν για να τροφοδοτήσουν και να δώσουν συνοχή στην ιστορία που θέλετε να αφηγηθείτε.

Οι ειδικές ικανότητες για αυτό το βήμα είναι οι εξής:

Έρευνα:

Ικανότητα αναζήτησης πληροφοριών, οργάνωσής τους και αποτελεσματικότερης χρήσης τους στην ειδική περίπτωση ενός ψηφιακού πλαισίου

Αυτονομία και πρωτοβουλία:

Αυτή η ικανότητα σχετίζεται με την προθυμία ανάληψης δράσης και λήψης αποφάσεων χωρίς εξωτερική βοήθεια ή υποστήριξη. Επιπλέον, αναφέρεται σε μια ενεργητική στάση, η οποία είναι πολύ σημαντική σε αυτό το βήμα

Ηγετική ικανότητα και λήψη αποφάσεων:

Αυτή η ικανότητα καθιστά δυνατή την καθοδήγηση των ενεργειών που απαιτούνται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Εξαρτάται από τη δυναμική της ομάδας, δηλ. αν είναι ένα άτομο ή περισσότερα άτομα που επωμίζονται περισσότερο αυτόν τον ρόλο. Ακόμη, οι εν λόγω ρόλοι μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τη φάση της διαδικασίας και τις ανάγκες που εντοπίζονται

Αυτό το βήμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι η πλατφόρμα θα γίνει ο «σκηνικός χώρος» όπου θα διαδραματιστεί το έργο. Ως εκ τούτου, ο προσδιορισμός κάθε πόρου της θα συμβάλει στην ανάπτυξη της σύγκρουσης, στην εμβάθυνση των χαρακτήρων και στην ανάδειξη της αισθητικής του έργου.

Ένας παράγοντας που θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας κατά την επιλογή του ψηφιακού σκηνικού χώρου είναι να ορίσετε αν θέλετε να δημιουργήσετε μια προσωπική ή μια συλλογική εμπειρία. Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιήσετε το Whatsapp ως την πλατφόρμα της επιλογής σας, θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα είναι μια ατομική συνομιλία ή αν θα δημιουργήσετε μια ομάδα.

Μια δυνατότητα του ψηφιακού είναι ότι η θεατρική εμπειρία μπορεί να αναπτυχθεί μία φορά, μέσα σε λίγες ώρες, κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας, αλλά και μέσα σε αρκετές ημέρες ή εβδομάδες, ανάλογα με την ιστορία και τον τρόπο που θέλετε να την αφηγηθείτε. Υπό αυτή την έννοια, το ψηφιακό περιβάλλον δίνει πολλές δυνατότητες να παίξετε με τον χρόνο και την ανάπτυξη της πλοκής.

Εξερευνώντας τις υπάρχουσες ψηφιακές πλατφόρμες

Για να καταστεί σαφέστερο αυτό το βήμα, προτείνεται η ακόλουθη δραστηριότητα:

Θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συμμετεχόντων/-ουσών στη διαδικασία. Ωστόσο, η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί τόσο σε μικρές ομάδες όσο και σε μία μεγάλη ομάδα.

 • Να ηγηθείτε μιας έρευνας σχετικά με τις διάφορες διαθέσιμες ψηφιακές πλατφόρμες.
 • Να προσδιορίσετε τη χρήση, τις ιδιαιτερότητες και την πρόσβαση στις ψηφιακές πλατφόρμες.
 • Να προσδιορίσετε τους τεχνικούς πόρους και τις δυνατότητες για να δοθεί χώρος στη θεατρικότητα και τις δυνατότητες που έχουν οι πλατφόρμες για τη δημιουργία ψηφιακά εγγενούς θεάτρου.

Τουλάχιστον 60 λεπτά

 • Ιδανικά Η/Υ (ή κινητό τηλέφωνο ή tablet)
 • Σύνδεση στο Διαδίκτυο (επαρκή δεδομένα κινητής τηλεφωνίας ή σταθερή σύνδεση Wi-Fi)
 • Ψηφιακή πλατφόρμα για βιντεοκλήσεις: Meet, Zoom, Whatsapp, Jitsi, κλπ.
 • Ψηφιακή πλατφόρμα για τη σύνταξη συλλογικών εγγράφων: Google Drive, Jamboard etc.

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ομάδες ή ατομικά. Στην τελευταία περίπτωση, είναι απαραίτητο να υπάρξει χώρος στο τέλος για την ανταλλαγή των συμπερασμάτων σε συλλογικό επίπεδο. Μπορεί να διεξαχθεί σε ζεύγη ή μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα καλείται να επιλέξει μια ψηφιακή πλατφόρμα προς διερεύνηση.

 1. Στην αρχή της έρευνας, δίνετε λίγα λεπτά στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα που έχουν επιλέξει ελεύθερα.
 2. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρωθεί ένα έντυπο βάσει του παρακάτω υποδείγματος με τεχνικά σημεία για τη διευκόλυνση της έρευνας και την επιλογή της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί:

Πρόσβαση στην πλατφόρμα: Απαιτεί η πλατφόρμα κάποια πληρωμή ή συνδρομή για τη χρήση της; Έχει κάποιο χρονικό όριο; Πόσα άτομα μπορούν να συμμετέχουν ταυτόχρονα; Σε ποια συσκευή λειτουργεί καλύτερα, στο κινητό τηλέφωνο, στο tablet ή στον υπολογιστή;

Χρήση της πλατφόρμας: Ποιος είναι ο σκοπός της χρήσης της πλατφόρμας; Ποια άτομα χρησιμοποιoύν την πλατφόρμα περισσότερο;

Παράδειγμα: Μερικές παρατηρήσεις μπορεί να είναι οι ακόλουθες:

  • Facebook: χρησιμοποιείται ως κοινωνικό δίκτυο με φίλους/-ες ή για ομάδες υποστήριξης, πωλήσεις κλπ.
  • Twitter: είναι ένα κοινωνικό δίκτυο που επικεντρώνεται στη συζήτηση και τη διάδοση ειδήσεων.
  • Zoom: είναι μια πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για συναντήσεις με φίλους/-ες, γνωριμίες κλπ.

Κατόπιν, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα πρέπει να απαντήσουν στην εξής ερώτηση:

Ποιοι είναι οι ίδιοι πόροι της πλατφόρμας;

Παράδειγμα: Ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι τα ακόλουθα:

  • Συνομιλία (Chat): ομαδική ή ιδιωτική
  • Βιντεοκλήση
  • Σας επιτρέπει να ανεβάζετε ή να στέλνετε φωτογραφίες, ηχητικά μηνύματα, βίντεο κλπ.

Έπειτα, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα πρέπει να συγκεντρώσουν πληροφορίες όπως:

Τι κώδικες έχει;

Παράδειγμα:

  • Χρήση των hashtags
  • Αυτοκόλλητα
  • Emojis
  • Δώρο
  • Σύντομα ή μακροσκελή μηνύματα
  • Τυπογραφία
  • Πρόσβαση στη σίγαση ή ενεργοποίηση της κάμερας και του μικροφώνου
  • Αντιδράσεις
  • Φίλτρα

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα πρέπει να απαντήσουν στην ερώτηση με πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

Τι είναι ευχάριστο και ελκυστικό στην πλατφόρμα; Έχετε παρακολουθήσει ιστορίες με συγκρούσεις που αναπτύσσονται ή πυροδοτούνται από τη χρήση κάποιας από αυτές τις πλατφόρμες;

Τέλος, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση:

Μπορεί να συνδυαστεί με άλλες εφαρμογές ή λογισμικό;

Για να ολοκληρώσετε, πραγματοποιήστε μια συζήτηση στην ολομέλεια, όπου οι εργασίες θα μοιραστούν σε ομάδες ή ατομικά. Μερικές κατευθυντήριες ερωτήσεις για το κλείσιμο θα μπορούσαν να είναι οι εξής: 

Υπήρξαν δυσκολίες κατά τη διαδικασία της έρευνας;

Ανακαλύψατε κάτι νέο σχετικά με την πλατφόρμα που επιλέξατε;

Ποιες δυσκολίες και ποια πλεονεκτήματα υποθέτετε ότι υπάρχουν στην υλοποίηση ενός ψηφιακού θεατρικού έργου;

Ποιο θεατρικό έργο φαντάζεστε να παίζεται σε αυτή την πλατφόρμα;

Ως εκπαιδευτής/-ρια μπορείτε να επισκέπτεστε τις ομάδες για να παρακολουθείτε τη διαδικασία. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσετε στις ομάδες χώρο για εξερεύνηση και καταιγισμό ιδεών.

Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για τον καθορισμό της πλατφόρμας που θα χρησιμοποιηθεί και για τη δημιουργία ή την προσαρμογή του σεναρίου. Γι’ αυτό, αφιερώστε χρόνο για να διέλθετε ουσιαστικά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και να τονίσετε τη σημασία της προκειμένου να έχουν οι συμμετέχοντες/-ουσες επίγνωση του εγχειρήματος.

Ψηφιακά εργαλεία και μέσα για ανερχόμενους καλλιτέχνες:

https://www.superfine.world/blog-content/2019/10/28/the-best-social-media-platforms-for-emerging-artists

Σύγκριση μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης:

https://csic.georgetown.edu/wp-content/uploads/2016/10/platform-comparison.pdf

Συμβουλές για τη δημιουργία ενός θεατρικού έργου μέσω Zoom:

https://dctheaterarts.org/2020/12/11/using-zoom-in-a-new-way-to-create-theater-that-transforms-how-we-see/

Χαρακτηριστικά του WhatsApp:

https://www.deccanchronicle.com/technology/mobiles-and-tabs/210616/40-whatsapp-tips-and-tricks-for-beginners-become-a-chat-jockey.html

Αφού έχετε μελετήσει την πλατφόρμα ή το λογισμικό με το οποίο θα εργαστείτε και έχετε εξετάσει όλα τα εργαλεία και τις δυνατότητές της/του και έχετε το σενάριο ή ένα μεγάλο μέρος του (καθώς μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω), το επόμενο βήμα είναι η ανάθεση των ρόλων στο έργο…