Συμπεράσματα και προτάσεις

Η παρούσα δημοσίευση είναι το απτό αποτέλεσμα της έρευνας, της πιλοτικής δοκιμής και της συστηματικής εργασίας όλων των εμπλεκόμενων εταίρων για τη διερεύνηση της δυναμικής του ψηφιακά εγγενούς θεάτρου και των δυνατοτήτων του στο σύγχρονο καλλιτεχνικό, κοινωνικό και οικονομικό στερέωμα. Στόχος της είναι να κοινοποιήσει την εμπειρία δύο διαφορετικών πιλοτικών εργαστηρίων, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες του καθενός, προκειμένου να παράσχει χρήσιμες συμβουλές, συστάσεις και καθοδήγηση για τη μελλοντική αναπαραγωγή τους.

Επιπλέον, ο αναλυτικός οδηγός και το πρόγραμμα των μαθημάτων που περιλαμβάνει έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τους/τις εκπαιδευτές/-ριες που εργάζονται με επαγγελματίες στον τομέα του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών να εφαρμόσουν με επιτυχία ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία ψηφιακά εγγενούς θεάτρου, το οποίο αποτελεί τον στόχο του δεύτερου πνευματικού προϊόντος του έργου. Επομένως, συνιστάται η συνδυασμένη χρήση των εν λόγω υλικών, καθώς προσφέρουν συμπληρωματικά και εποικοδομητικά παιδαγωγικά και πρακτικά εργαλεία για την ενασχόληση με το ψηφιακά εγγενές θέατρο.