Ποια άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον οδηγό και πώς;

Ο εν λόγω οδηγός εκπονήθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα εύχρηστο και χρήσιμο εργαλείο για τους/τις επαγγελματίες του χώρου του θεάτρου που επιθυμούν:

  • Να αποκτήσουν γνώσεις και να εντάξουν το ψηφιακά εγγενές θέατρο στην καθημερινή τους εργασία και παραγωγή.
  • Να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους για την εργασία με ψηφιακά μέσα στον τομέα του θεάτρου ή συγκεκριμένα για την εργασία με ψηφιακά εγγενές θέατρο.
  • Να ηγηθούν προγραμμάτων και δραστηριοτήτων κατάρτισης και μάθησης με επαγγελματίες και μη σχετικά με το ψηφιακά εγγενές θέατρο.

Τούτου λεχθέντος, ο οδηγός, λόγω της εύληπτης και εύχρηστης δομής του που περιλαμβάνει συμβουλές, παραδείγματα και συγκεκριμένες δραστηριότητες, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από:

  • Άλλους/-ες επαγγελματίες (στον τομέα των τεχνών, αν και όχι αποκλειστικά) για να διευρύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα διάφορα ψηφιακά εργαλεία και μεθόδους και τις δυνατότητες μεταφοράς τους σε άλλους καλλιτεχνικούς και κοινωνικούς τομείς.
  • Μη επαγγελματίες (π.χ. ερασιτέχνες ηθοποιούς, θεατές/-ριες θεάτρου κλπ.) που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα για το ψηφιακό θέατρο και θα ήθελαν να συμμετάσχουν ενεργά σε τέτοιες πρωτοβουλίες.

Για την ανάπτυξη οποιουδήποτε σκηνικού έργου, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη τέσσερις (4) γενικές πτυχές: Δημιουργία, Παραγωγή, Προώθηση και Παράσταση. Οι διαδικασίες αυτές δεν είναι αυστηρά διαδοχικές, αλλά αντιθέτως, πρέπει να διεξάγονται παράλληλα, με εξαίρεση την Παράσταση, η οποία είναι το προϊόν των εργασιών της Δημιουργίας και της Παραγωγής.