Εταίροι

Είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα οργανισμών, από κλάδους που κυμαίνονται από την κοινωνική καινοτομία και την τεχνολογία των πληροφοριών έως τις εικαστικές και παραστατικές τέχνες. Κάθε εταίρος φέρνει στο τραπέζι τη μοναδική προοπτική και την τεχνογνωσία του.

Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα στην Αθήνα, που διαθέτει περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική πρόνοια, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κοινωνική ένταξη και την έρευνα σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Στο επίκεντρο των δράσεών του συγκαταλέγονται  η οικοδόμηση της ψυχικής ανθεκτικότητας των ανθρώπων, η καταπολέμηση των ανισοτήτων και η ενίσχυση της συμπεριληπτικής και βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ανάπτυξης και της υλοποίησης ποικίλων καινοτόμων εργαλείων, προγραμμάτων και πολιτικών. Εκτός από την άμεση παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η τεχνογνωσία του οργανισμού σχετίζεται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνικών πρωτοβουλιών με θετικό αντίκτυπο στους τομείς της εκπαίδευσης, της μετανάστευσης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της απασχόλησης, της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής οικονομίας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του οργανισμού: https://www.kmop.gr/

Η La Xixa Teatre Association είναι ένας μη  κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2010 και έχει ως στόχο την έρευνα και ανάπτυξη εκπαιδευτικών και θεατρικών εργαλείων ως μέσα κοινωνικού μετασχηματισμού που αντιμετωπίζουν τα εξής θέματα:

  • Διαπολιτισμική επικοινωνία και καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και κάθε μορφής διακρίσεων
  • Ισότητα των φύλων / πολιτικές ισότητας και σεξουαλική διαφορετικότητα
  • Κουλτούρα ειρήνης, συμμετοχή των πολιτών και τοπική ανάπτυξη
  • Συμπεριληπτική πολιτιστική κληρονομιά
  • Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου και επικίνδυνη συμπεριφορά νέων
  • Περιβαλλοντική βιωσιμότητα

Η αποστολή της La Xixa είναι να διευκολύνει τη δημιουργία χώρων ενδυνάμωσης μέσα από Συμμετοχικές Μεθοδολογίες, Ψυχολογία Προσανατολισμένη στη Διαδικασία και το Θέατρο των Καταπιεσμένων, ώστε να δημιουργήσει διαδικασίες ατομικού και συλλογικού μετασχηματισμού σε πλαίσια κοινωνικής ευπάθειας. Ο οργανισμός διεξάγει εργαστήρια για διάφορες ομάδες, εκπαίδευση για εκπαιδευτές και καλλιτεχνικές δράσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για μια διεπιστημονική και πολυπολιτισμική ομάδα συνεργατών, εκπαιδευμένη στον τομέα των κοινωνικών επιστημών, της παιδαγωγικής και των τεχνών.

Περισσότερες πληροφορίες: www.laxixateatre.org

Η Artit είναι μια καλλιτεχνική startup με έδρα το Λονδίνο και την Αθήνα. Η διαδικτυακή πλατφόρμα Artit φιλοξενεί μια δυναμική παγκόσμια κοινότητα μερικών χιλιάδων εικαστικών καλλιτεχνών. Αποστολή του οργανισμού είναι να προσφέρει σε ανερχόμενους εικαστικούς καλλιτέχνες ευκαιρίες για έκθεση του έργου τους και διεθνή αναγνώριση. Στο επίκεντρο του έργου της Artit είναι οι καλλιτεχνικοί της διαγωνισμοί, σχεδιασμένοι ώστε να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο. Επίσης σχεδιάζει και δημοσιεύει εκδόσεις για να παρουσιάσει τα έργα των καλλιτεχνών στην πλατφόρμα της.

Λίγα λόγια για τις αξίες μας: πιστεύουμε στη δύναμη της τέχνης να δρα ως καταλύτης για την προσωπική ενδυνάμωση και την κοινωνική αλλαγή. Βλέπουμε την τέχνη ως ένα μέσο για την ευαισθητοποίηση σε θέματα που επηρεάζουν τις ζωές μας ως άτομα και ως σύνολο. Ενδυναμώνουμε τις φωνές των καλλιτεχνών και των οργανώσεων που αγωνίζονται για ένα λαμπρό μέλλον για τον κόσμο, ιδιαίτερα εκείνων που θίγουν ζητήματα οικολογίας, κοινωνίας και πολιτικής μέσω της τέχνης.

Η Mentortec είναι μια εταιρεία επιτάχυνσης (accelerator), η οποία επικεντρώνεται στην προώθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των startups και άλλων επιχειρήσεων, καθώς και στη δημιουργία σχέσεων επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματιών, startups και εταιρειών από διαφορετικές χώρες. Ως accelerator, η Mentortec παρέχει μια σειρά υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη (νέων ή εν δυνάμει) επιχειρηματιών, συμβούλων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιοκτητών εταιρειών στον εντοπισμό ευκαιριών για καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη και επιχειρηματική συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η Mentortec λειτουργεί επίσης ως πιστοποιημένος πάροχος κατάρτισης στους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών οργανώσεων, των εκπαιδευτικών οργανισμών και επαγγελματιών, ειδικά στον τομέα της δημιουργικότητας και της παρακίνησης, της δημιουργίας ιδεών και ωρίμανσης, της εντοπισμού νέων ευκαιριών, της ανάπτυξης ικανοτήτων, της δικτύωσης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας με τους βασικούς εταίρους. Μέσω των εξαιρετικά έμπειρων εκπαιδευτών και συμβούλων της, η Mentortec έχει ένα ισχυρό προφίλ και ικανότητες να λειτουργεί και να επιταχύνει τις διάφορες φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

To Ερευνητικό Κέντρο SYNTHESIS είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός υλοποίησης έργων κοινωνικού αντικτύπου, ιδιαίτερα στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της ενσωμάτωσης των μεταναστών και της κοινωνικής ένταξης. To SYNTHESIS, ο ηγετικός οργανισμός της Κύπρου στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία, λειτουργεί το «Hub Nicosia», ένα χώρο συνεργατικής εργασίας και μια κοινότητα οργανισμών με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

Περισσότερες πληροφορίες: www.synthesis-center.org