Τι κάνουμε

Η συνεργατική μας προσέγγιση εξοπλίζει τους επαγγελματίες του θεάτρου και όχι μόνο με τις γνώσεις και τα εργαλεία για να εξερευνήσουν την αναπτυσσόμενη μορφή του ψηφιακού θεάτρου. Ερευνούμε εργαλεία και μεθοδολογίες για τη δημιουργία ενός ψηφιακού θεάτρου, τα δοκιμάζουμε και δημιουργούμε οδηγούς και μια διαδικτυακή πλατφόρμα εκμάθησης.

1

Μεθοδολογία ψηφιακού θεάτρου & εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες του θεάτρου

Το Ψηφιακό Θέατρο θα στηρίξει τους επαγγελματίες του θεάτρου στην προσαρμογή του θεατρικού τους έργου στη νέα ψηφιακή εποχή με την ανάπτυξη ενός Οδηγού που περιλαμβάνει μεθοδολογία και εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό θέατρο. Ο Οδηγός αυτός θα σχεδιαστεί για επαγγελματίες του θεάτρου με περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες που θέλουν να προσαρμοστούν στη νέα ψηφιακή εποχή. Στόχος είναι η δημιουργία και παροχή στους επαγγελματίες του θεάτρου, στο προσωπικό καθώς και στους οργανισμούς κοινωνικής ένταξης ενός νέου τρόπου δημιουργικής αλληλεπίδρασης με το κοινό και τους ωφελούμενους αξιοποιώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό της θεατρικής παραγωγής.

2

Σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακών θεατρικών έργων

Μετά την ολοκλήρωση τoυ εκπαιδευτικού προγράμματος στο ψηφιακό θέατρο, εθνικές θεατρικές ομάδες θα αναπτύξουν το δικό τους ψηφιακό θεατρικό έργο/παραγωγή, εφαρμόζοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Το θέμα του θεατρικού έργου/παραγωγής θα επιλεγεί από κάθε εθνική θεατρική ομάδα και θα έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά και ευρωπαϊκά θέματα. Συνολικά, θα σχεδιαστούν και θα υλοποιηθούν 5 ψηφιακές θεατρικές παραστάσεις και 5 σενάρια (ένα ανά χώρα).

3

Ηλεκτρονικό πρόγραμμα μάθησης για επαγγελματίες του θεάτρου

Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα μάθησης θα αποτελείται από διαφορετικά μαθήματα που θα σχεδιαστούν με βάση το εκπαιδευτικό υλικό του Οδηγού. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ένα ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό σε ένα ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον στο οποίο οι επαγγελματίες του θεάτρου θα μπορούν να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και ικανότητες. Το ηλεκτρονικό πρόγραμμα μάθησης θα αναρτηθεί στην Πλατφόρμα Υλικού Ψηφιακού Θεάτρου - μια καινοτόμο πλατφόρμα με πλούσιο υλικό για το Ψηφιακό Θέατρο.

4

Οδηγός για μη επαγγελματίες του θεάτρου

Ο Οδηγός θα περιλαμβάνει τις ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται οι μη επαγγελματίες του θεάτρου για να συνεχίσουν την καλλιτεχνική τους θεατρική δραστηριόιτητα. Στόχος είναι να διευρύνουν τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους, τα εργαλεία που διαθέτουν, αλλά και να χτίσουν και να υποστηρίξουν την αυτοπεποίθησή τους, ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν, να εξερευνούν νέους χώρους και πρακτικές και να καινοτομούν όσον αφορά τα μέσα θεατρικής παράδοσης και θεατρικής παραγωγής.

5

Πλατφόρμα Υλικού Ψηφιακού Θεάτρου

Θα αναπτυχθεί μια Πλατφόρμα Υλικού Ψηφιακού Θεάτρου για επαγγελματίες και ερασιτέχνες του θεάτρου, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, οργανισμούς κοινωνικής ένταξης και οργανισμούς που δρουν στον δημιουργικό και πολιτιστικό τομέα. Η πλατφόρμα θα περιλαμβάνει τους 2 Οδηγούς που αναπτύχθηκαν για επαγγελματίες και μη επαγγελματίες θεάτρου, έναν κατάλογο με ψηφιακές θεατρικές παραστάσεις και τα σενάριά τους, το ηλεκτρονικό πρόγραμμα μάθησης και μια εικονική βάση δεδομένων με το προφίλ όλων των συμμετεχόντων/ουσών στη δημιουργία της μεθοδολογίας του ψηφιακού θεάτρου.